64 drog ud.. Kun 3 vendte hjem!

Ekspeditionen bliver fanget af vinteren i bunden af den iskolde Hudson Bugt. Stærkt forfrosne og hårdt angrebne af skørbug bukker 61 søfolk under. Kun Jens Munk og 2 andre er i live.

Gennem en imponerende og næsten overmenneskelig indsats lykkes det Jens Munk og to skibsfæller at vende hjem igen i følgeskibet, som normalt var bemandet med 20 matroser.

Jens Munk fik mere utak end tak. Kongen lastede ham for at have mistet fregatten.

Og han blev aldrig anerkendt for sit togt og den farefulde hjemrejse, der i dag regnes som en stor søfartsberift.